تحلیل اف ایکس/ شاخص مقدماتی قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان %۱٫۲ افزایش یافت و پایین تر از حد پیش بینی بازار %۱٫۳ بود و شاخص مقدماتی خالص قیمت مصرف کنندگان اتحادیه اروپا %۰٫۷ افزایش یافت و پایین از حد پیش بینی بازار %۰٫۹ بود. پیش از این خبر شاخص مدیران خرید بخش خدمات انگلیس در ماه آوریل ۵۲٫۸ اعلام شد و پایین تر از حد پیش بینی بازار ۵۳٫۵ و رقم قبلی ۵۱٫۷ بود. پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳:۳۰