تحلیل اف ایکس/ بانک مرکزی انگلیس (BOE) همانند پیش بینی بازار نرخ بهره خود را با ترکیب آرای ۲ – ۷ در عدد %۰٫۵۰ و برنامه خرید اوراق قرضه را با ترکیب آرای ۹ – ۰ در عدد ۴۳۵ میلیارد پوند تثبیت کرد. در پی انتشار این خبر ارزش پوند در واکشن به لحن ملایم گزارش بانک مرکزی انگلیس و بدبینی نسبت به رشد تورم به شدت با کاهش مواجه شد و برآورد نرخ رشد اقتصادی انگلیس (NIESR) از رقم قبلی %۰٫۲ به %۰٫۱ کاهش یافت. پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۵:۳۰