تحلیل اف ایکس/ شاخص خرده فروشی آمریکا در ماه آوریل به میزان %۰٫۳ افزایش یافت و پایین تر از حد پیش بینی بازار %۰٫۴ بود اما رقم قبلی از %۰٫۶ به %۰٫۸ مورد تعدیل مثبت قرار گرفت. شاخص خالص خرده فروشی آمریکا به میزان %۰٫۳ افزایش یافت و پایین تر از حد پیش بینی بازار %۰٫۵ بود. شاخص تولیدی امپایر استیت نیویورک آمریکا در ماه مه ۲۰٫۱۰ اعلام شد و بالاتر از حد پیش بینی بازار ۱۵٫۱۰ و رقم قبلی ۱۵٫۸۰ بود. سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۷:۰۰