تحلیل اف ایکس/ شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس (CPI) در ماه آوریل %۰٫۴ و سالیانه %۲٫۴ افزایش یافت و پایین تر از حد پیش بینی بازار به ترتیب %۰٫۵ و %۲٫۵ بودند. شاخص خالص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان %۲٫۱ افزایش یافت و پایین از حد پیش بینی بازار %۲٫۲ و رقم قبلی %۲٫۳ بود. با اعلام ضعیف شاخص تورم انگلیس ارزش پوند در بازارها به کمترین سطوح خود در سال جاری کاهش یافت. چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳:۰۰