تحلیل اف ایکس/ شاخص خرده فروشی انگلیس در ماه آوریل به میزان %۱٫۶ افزایش یافت و بالاتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۸ و رقم قبلی %۱٫۱- بود. شاخص فوق نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته به میزان %۱٫۴ افزایش یافت و بالاتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۱ و رقم قبلی %۱٫۳ بود. شاخص خالص خرده فروشی انگلیس ماهیانه %۱٫۳ و سالیانه %۱٫۵ اعلام شدند و هر دو بالاتر از حد پیش بینی های بازار بودند. پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳:۰۰