تحلیل اف ایکس/ آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) در ماه مه ۲۲۳۰۰۰ اعلام شد و بالاتر از حد پیش بینی بازار ۱۹۰۰۰۰ بود و رقم قبلی با تعدیل منفی از ۱۶۴۰۰۰ به ۱۵۹۰۰۰ تغییر یافت. آمار نرخ بیکاری آمریکا در ماه مه از رقم قبلی و پیش بینی %۳٫۹ به %۳٫۸ کاهش یافت و بهتر از حد پیش بینی ها بود. آمار میانگین حقوق و دستمزدهای آمریکا ماهیانه %۰٫۳ و سالیانه %۲٫۷ افزایش یافتند و ماهیانه بالاتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۲ بود. جمعه ۱۱ خرداد ۱۷:۰۰