تحلیل اف ایکس/ امروز نرخ بهره جدید بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران منتشر خواهد شد و آقای جرومی پاول رئیس بانک فدرال رزرو آمریکا در ساعت ۲۳:۰۰ سخنرانی خواهد داشت. سرمایه گذاران به بیانیه این کمیته سیاست گذاری که پس از پایان نشست در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، دقت زیادی خواهند نمود تا نشانه هایی از احتمال افزایش های بعدی نرخ بهره بانک فدرال رزرو آمریکا تا پایان سال را در آن بیابند. چهارشنبه ۲۳ خرداد ۰۸:۰۰