تحلیل اف ایکس/ انتصاب دو نفر از اعضای ضد یورو کلادی بورقی به عنوان رئیس کمیته بودجه مجلس نمایندگان ایتالیا و آلبرتو باگنی به عنوان رئیس کمیته مالی در مجلس سنای ایتالیا منجر به کاهش شدید یورو در بازارها شد و به علت موضع گیری های آنها علیه یورو موجب نگرانی سرمایه گذاران گردیده است. به دلیل واگرایی سیاست های پولی اروپا و آمریکا در معاملات امروز ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا به کمترین نرخهای سال جاری کاهش یافت. پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳:۰۰