تحلیل اف ایکس/ آمار موقعیت تجاری آلمان (IFO) در ماه ژوئن ۱۰۱٫۸ اعلام گردید و کمتر از پیش بینی ۱۰۱٫۹ و رقم قبلی ۱۰۲٫۲ بود. آمار ارزیابی کنونی و انتظارات تجاری آن به ترتیب ۱۰۵٫۱ و ۹۸٫۶ اعلام شدند و ارزیابی کنونی پایین تر از پیش بینی بازار بود. این شاخص وضعیت واحدهای اقتصادی را در بخش صنعت ، ساخت وساز ، عمده فروشی و خرده فروشی بررسی می کند و ارزیابی و انتظارات برای شش ماهه آینده آلمان را نشان می دهد. دوشنبه ۴ تیر ۱۲:۳۰