تحلیل اف ایکس/ موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر به ۸۲۰٫۲۱۴ تن کاهش یافت و میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطه بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد. بعد از اظهارات هفته پیش رئیس بانک فدرال قیمت طلا در بازارهای جهانی نسبت به افزایش نرخ بهره در آمریکا بسیار حساس است زیرا افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را به عنوان یک دارایی بی بازده افزایش می دهد. سه شنبه ۵ تیر ۰۹:۰۰