تحلیل اف ایکس/ کناره ‌گیری بوریس جانسون که از حامیان سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود، ساعاتی بعد از استعفای دیوید دیویس، وزیر برکسیت اعلام شد. دلیل استعفای دیوید دیویس اختلاف نظرش با ترزا می در زمینه شرایط خروج از اتحادیه اروپا عنوان شده است. بوریس جانسون سومین عضو بلند پایه دولت انگلیس بود که در اعتراض به طرح ترزا مِی نخست وزیر این کشور برای ادامه ارتباط با اتحادیه اروپا پس از برگزیت، استعفا کرد. سه شنبه ۱۹ تیر ۰۸:۰۰