تحلیل اف ایکس/ شاخص تمایلات اقتصادی آلمان توسط موسسه ZEW در ماه جولای ۲۴٫۷- اعلام شد و کمتر از حد پیش بینی بازار ۱۸٫۰۰- و رقم قبلی ۱۶٫۱- بود. شاخص شرایط اقتصادی جاری آلمان توسط این موسسه ۷۲٫۴ اعلام شد و کمتر از حد پیش بینی بازار ۷۸٫۲ و رقم قبلی ۸۰٫۶ بود. شاخص تمایلات اقتصادی اتحادیه اروپا توسط موسسه ZEW در ماه جولای ۱۸٫۷- اعلام شد و کمتر از حد پیش بینی بازار ۱۳٫۲- و رقم قبلی ۱۲٫۶- بود. سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳:۳۰