تحلیل اف ایکس/ شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس (CPI) در ماه ژوئن %۰٫۰ و سالیانه %۲٫۴ اعلام شدند و پایین تر از حد پیش بینی بازار بودند. شاخص خالص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته %۱٫۹ افزایش یافت و پایین تر از پیش بینی بازار بود. قیمت تولیدکنندگان ورودی انگلیس ماهیانه %۰٫۲ و سالیانه %۱۰٫۲ و شاخص قیمت تولیدکنندگان خروجی ماهیانه %۰٫۱ و سالیانه %۳٫۱ اعلام شدند. چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳:۰۰