تحلیل اف ایکس/ شاخص خرده فروشی انگلیس در ماه ژوئن به میزان %۰٫۵- کاهش یافت و پایین تر از حد پیش بینی بازار %۰٫۱ بود و رقم قبلی با تعدیل مثبت از %۱٫۳ به %۱٫۴ افزایش یافت. شاخص فوق نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته به میزان %۲٫۹ افزایش یافت و کمتر از حد پیش بینی بازار %۳٫۷ بود. شاخص خالص خرده فروشی انگلیس ماهیانه %۰٫۶- و سالیانه %۳٫۰۰ اعلام شدند و هر دو پایین تر از حد پیش بینی های بازار بودند. پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳:۰۰