تحلیل اف ایکس/ شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس (CPI) در ماه جولای %۰٫۰ و سالیانه %۲٫۵ اعلام شدند و به ترتیب بهتر از حد انتظارات (%۰٫۱-) و در حد پیش بینی بازار (%۲٫۵) بودند. شاخص خالص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال گذشته %۱٫۹ افزایش یافت و در حد پیش بینی بازار بود. شاخص قیمت تولیدکنندگان ورودی انگلیس ماهیانه %۰٫۵ و سالیانه %۱۰٫۹ افزایش نشان دادند. چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳:۰۰