تحلیل اف ایکس/ صورتجلسه کمیته ی سیاستگذاری پولی از آخرین نشست بانک مرکزی آمریکا در اوایل ماه جاری به این نکته اشاره داشت که احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانک فدرال وجود دارد. موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) به ۷۶۸٫۷۰۲ تن کاهش یافت و براساس آنچه که مشخص شد معمولا میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطۀ بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد. پنجشنبه ۱ شهریور ۰۸:۰۰