تحلیل اف ایکس/ بعد از اعلام قوی آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا و رشد درآمدزایی این کشور و نگرانی ها از تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین قیمت جهانی اونس طلا با کاهش مواجه شده است. آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا در ماه اوت بهتر از حد انتظار اعلام شد و تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده با ثبت ۲۰۱۰۰۰ بالاتر از حد انتظارات اعلام شد و رقم دستمزدهای آمریکا بیشترین رشد سالانه در طی یک دهه اخیر را به ثبت رساند. دوشنبه ۱۹ شهریور ۰۸:۰۰