تحلیل اف ایکس/ شاخص تغییرات مستمری بگیران بیکاران انگلیس در ماه اوت ۸٫۷K اعلام شد و بهتر از پیش بینی بازار ۱۰٫۰K بود و رقم قبلی با تعدیل منفی از ۶٫۲K به ۱۰٫۲K مورد تجدید نظر قرار گرفت. آمار نرخ بیکاری انگلیس در ماه جولای %۴٫۰۰ اعلام شد و طبق پیش بینی بازار بود. شاخص میانگین درآمدهای نقدی انگلیس با احتساب مزایا و پاداش %۲٫۶ و بدون احتساب پاداش %۲٫۹ افزایش یافتند و بالاتر از حد پیش بینی بازار بودند. سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳:۰۰