تحلیل اف ایکس/ شاخص مدیران خرید بخش کارخانه ای انگلیس در ماه سپتامبر ۵۳٫۸ اعلام شد و بالاتر از حد پیش بینی بازار ۵۲٫۶ بود و رقم قبلی با تعدیل مثبت ۵۳٫۰۰ اعلام شد. آمار موافقت وام رهنی انگلیس در ماه اوت ۶۶۴۴۰ اعلام شد و بالاتر از پیش بینی بازار ۶۴۵۰۰ و رقم قبلی ۶۵۱۶۰ بود.  آمار نرخ رشد عرضه پول انگلیس (M4) در ماه اوت %۰٫۲ افزایش یافت و پایین تر از پیش بینی بازار %۰٫۶ و رقم قبلی %۰٫۹ بود. دوشنبه ۹ مهر ۱۲:۰۰