تحلیل اف ایکس/ امروز بازار به جلسه بانک مرکزی اروپا (ECB) در مورد نرخ بهره و سیاست های پولی متمرکز خواهد بود و یکی از مهمترین عواملی که بازار به دقت به آن توجه می کند، برنامه آتی بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره است که در نهایت تعیین کننده خرید یا فروش یورو خواهد بود. نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری ده ساله آمریکا نیز به کمترین سطح از روز ۳ اکتبر ۲۰۱۸ کاهش یافته که همین باعث تقویت قیمت جهانی طلا شده است. پنجشنبه ۳ آبان ۰۸:۰۰