تحلیل اف ایکس/ آمار موقعیت تجاری آلمان (IFO) در ماه اکتبر ۱۰۲٫۸ اعلام شد و پایین تر از رقم پیش بینی ۱۰۳٫۲ و رقم قبلی ۱۰۳٫۷ بود. آمار ارزیابی کنونی و انتظارات تجاری آن به ترتیب ۱۰۵٫۹ و ۹۹٫۸ اعلام شدند و ضعیف بودند. این شاخص وضعیت واحدهای اقتصادی را در بخش صنعت ، ساخت وساز ، عمده فروشی و خرده فروشی بررسی می کند و ارزیابی وضعیت اقتصادی موجود و انتظارات برای شش ماهه آینده آلمان را نشان میدهد. پنجشنبه ۳ آبان ۱۱:۳۰