تحلیل اف ایکس/ لایحه برکسیت در مجلس پارلمان انگلیس روز سه شنبه به رایگذاشته خواهد شد و نخست وزیر این کشور برای تصویب این لایحه نیازمند ۳۲۰ رای مثبتاز مجمع آرای ۶۳۹ نفر نماینده مجلس است که نتیجه ی این رویداد می تواند بر ارزش پوند در مقابل ارزهای اصلی تاثیر بسزایی داشته باشد. بازار به این خبر توجه ویژه ای خواهدداشت و این خبر می تواند پتانسیل لازم برایحرکت و خروج از روند خنثی را برای ارزش پوند در بازار فراهم آورد. در انتظار نوسانات شدید خواهیم ماند. دوشنبه ۱۹ آذر ۰۸:۰۰