تحلیل اف ایکس/ شاخص تمایلات اقتصادی آلمان (ZEW) در ماه ژانویه ۱۵٫۰۰- اعلام شد و بهتر از پیش بینی ۱۸٫۴- و رقم قبلی ۱۷٫۵- بود. شرایط اقتصادی جاری آلمان ۲۷٫۶ اعلام شد و پایین تر از پیش بینی ۴۳٫۵ و رقم قبلی ۴۵٫۳ بود. پیش از این خبر تغییرات مستمری بگیران انگلیس در ماه دسامبر ۲۰۸۰۰ اعلام شد و بدتر از پیش بینی بازار ۲۰۰۰۰ بود اما شاخص درآمدهای نقدی انگلیس با احتساب مزایا و پاداش در ماه نوامبر %۳٫۴ افزایش یافت. سه شنبه ۲ بهمن ۱۳:۳۰