تحلیل اف ایکس/ نمایندگان مجلس انگلیس اصلاحیه پیرامون برکسیت که برای جلوگیری از خروج سخت این کشور از اتحادیه اروپا ارائه شده بود را رد کردند. اصلاحیه خانم کوپر که باعث می شد کنترل مذاکرات برکسیت از دولت به پارلمان منتقل می شد و نیازمند به تعویق افتادن زمان اجرای برکسیت بود نتوانست رای کافی را بدست آورد. در واکنش به این خبر ارزش پوند به شدت کاهش یافت. امروز عمده توجهات بازار به بیانیه بانک فدرال معطوف شده است. چهارشنبه ۱۰ بهمن ۰۸:۰۰