تحلیل اف ایکس/ جرومی پاول رئیس بانک فدرال در شهادت خود در مقابل کمیته مجلس سنا هشدار داد که بانک فدرال رزرو خود را برای تنظیم ترازنامه در صورت نیاز فراهم می کند و اقتصاد آمریکا سالم است اما از جریان های متقابل و سیگنال های متضاد مطلع است و در صورت عدم رعایت توازن ، بانک فدرال رزرو اگر شرایط لازم باشد آمادگی دارد که برنامه های خود را تنظیم کند. جرومی پاول امروز در سشن آمریکا در برابر مجلس نمایندگان شهادت خواهد داد. چهارشنبه ۸ اسفند ۰۸:۰۰