تحلیل اف ایکس/ بدنبال انتشار خبری مبنی بر اینکه ژان کلاد یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و ترزا می نخست و زیر انگلیس توانسته اند تغییرات قابل توجه و معناداری در توافق فعلی برکسیت اعمال کنند، ارزش پوند در واکنش به این پیشرفت با افزایش روبرو شده است. با این حال رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هشدار داد که قانون گذاران بریتانیایی فرصت دیگری برای تایید آن ندارند. امروز پارلمان انگلیس به این توافق رای خواهد داد. سه شنبه ۲۱ اسفند ۰۸:۰۰