تحلیل اف ایکس/ پارلمان انگلیس با خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا مخالفت کرد. پارلمان انگلیس با ۳۱۲ رای موافق در برابر ۳۰۸ رای مخالف، خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا را رد کرد تا به این ترتیب دولت در هیچ مقطعی نتواند انگلیس را بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج کند. پیش از نیز پارلمان توافق جدید دولت ترزا می با اتحادیه اروپا در خصوص برکسیت را رد کرده بود. در واکنش به این خبر ارزش پوند در بازارها به شدت تقویت شد. پنجشنبه ۲۳ اسفند ۰۸:۰۰