تخلیل اف ایکس/ پارلمان انگلیس پس از مخالفت با طرح دولت مبنی بر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، درخواست برگزاری رفراندوم مجدد را هم با اکثریت آراء رد کرد. پارلمان انگلیس با ۳۳۴ رأی مخالف در برابر ۸۵ رأی موافق طرح برگزاری رفراندوم دوم را رد کرد. لازم به ذکر است مجلس عوام بریتانیا زمان خروج از اتحادیه اروپا را سه ماه به تعویق انداخت. قرار بود پروسه خروج این کشور از اتحادیه اروپا یا برکسیت در روز ۲۹ مارس سال جاری به پایان برسد. جمعه ۲۴ اسفند ۰۸:۰۰