تحلیل اف ایکس/ قیمت جهانی طلا پس از افزایش به بالاترین نرخهای یک ماهه به دلیل بهبود جریان ریسک پذیری و افزایش شاخص های سهام و بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به نرخهای پایین اصلاح کرد. با این حال نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری ده ساله آمریکا برای اولین بار از سال میلادی ۲۰۰۷ به پایین نرخ بازدهی اوراق خزانه سه ماهه کاهش یافته که این نشاندهنده معکوس شدن منحنی بازدهی و خطر رکود اقتصادی آمریکا است. سه شنبه ۶ فروردین ۰۸:۰۰