تحلیل اف ایکس/ بعد از آنکه شاخص مدیران خرید کارخانه ای چین (PMI) در ماه مارس برای اولین بار در طی چهار ماهه اخیر با افزایش روبرو شد و با ظهور نشانه های پیشرفت در مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین تقاضا برای خرید دارایی های پرریسک نیز بهبود یافت و این در حالی است که ارزش پوند بعد از آنکه قانونگذاران انگلیس برای سومین بار طرح توافق برکسیت ترزا می نخست وزیر این کشور را رد کردند با کاهش مواجه شد. دوشنبه ۱۲ فروردین ۰۸:۰۰