تحلیل اف ایکس/ صندوق بین المللی پول به خاطر چشم انداز ضعیف در اکثر اقتصادهای پیشرفته و تعرفه تجاری برای چهارمین بار متوالی در طی نه ماهه گذشته برآورد خود را از رشد اقتصاد جهانی کاهش داد و پیش بینی نرخ رشد را برای سال جاری از رقم پیشین %۳٫۵ به %۳٫۳ پایین آورد که کمترین میزان از زمان بحران مالی جهانی به این سو است. امروز عمده توجهات به جلسه بانک مرکزی اروپا و صورتجلسه بانک فدرال آمریکا معطوف شده است. چهارشنبه ۲۱ فروردین ۰۸:۰۰