تحلیل اف ایکس/ در صورتجلسه امروز بانک مرکزی استرالیا مشخص شد که این بانک اگر نیاز باشد آماده است که دوباره نرخ بهره بانکی را کاهش دهد. در سایر تحولات ادامه ی نگرانی ها از مساله برگزیت منجر به کاهش ارزش پوند به پایین ترین نرخهای ۶ ماهه گذشته شده است. بوریس جانسون از طرفداران افراطی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است و در صورت انتخابات ایشان به عنوان نخست وزیر این کشور فشارهای نزولی بر پوند بیشتر خواهد شد. سه شنبه ۲۵ تیر ۰۸:۰۰