تحلیل اف ایکس/ امروز بانک مرکزی اروپا (ECB) برای تعیین نرخ بهره بانکی تشکیل جلسه خواهد داد و انتظار می رود، میزان نرخ بهره بدون تغییر رقم صفر درصد تثبیت شود. با توجه به اعلام ضعیف آمارهای اقتصادی منطقه یورو ، عمده توجه بازار به کنفرانس خبری ماریو دراقی معطوف خواهد بود. انتظار می رود بانک مرکزی اروپا در جلسه آینده خود اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی نماید و به این دلایل یورو به کمترین نرخهای دو ماهه اخیر کاهش یافته است. پنجشنبه ۳ مرداد ۰۸:۰۰