تحلیل اف ایکس/ آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا نشان میدهد که رشد اقتصادی آمریکا کمتر از حد انتظارات کند شده و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه ماهه دوم سال ۲٫۱ درصد بوده است این در حالی است که افزایش نرخ تورم در سه ماهه گذشته ضعیف بوده و بر اساس محاسبه بانک فدرال رزرو ، نرخ تورم اقتصاد آمریکا در سه ماهه اخیر ۱٫۸ درصد بوده در حالی که بانک مرکزی آمریکا تورم ۲ درصدی را هدف گذاری کرده بود. دوشنبه ۷ مرداد ۰۸:۰۰