تحلیل اف ایکس/ امروز مهمترین تمرکز بازار به انتشار بیانیه نشست شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ایالات متحده (FOMC) است و هرچند که انتظار می رود که نرخ بهره حداقل به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش یابد اما همه در این انتظار هستند تا ببینند لحن بیانیه همراه نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا چگونه خواهد بود. اعلام بیانیه بسیار مهم و حائز اهمیت تلقی می شود زیرا می تواند جهت تصمیم گیریهای آتی بانک مرکزی آمریکا را مشخص کند. چهارشنبه ۹ مرداد ۰۸:۰۰