تحلیل اف ایکس/ بانک مرکزی آمریکا مطابق انتظارات نرخ بهره بانک فدرال رزرو آمریکا را از دامنه ۲٫۲۵٫ – ۲٫۵۰ درصد ، به دامنه ۲٫۰۰ – ۲٫۲۵ درصد کاهش داد و به کاهش مجدد نرخ بهره در سال جاری اشاره کرد اما نه در یک پروسه مستمر و پیوسته. بانک فدرال می گوید فعالیت های اقتصادی این کشور با نرخ متوسط در حال افزایش است. همچنین تکرار کرد که عدم اطمینان در مورد این چشم انداز باقی می ماند و سرمایه گذاری تجاری ضعیف بوده است. پنجشنبه ۱۰ مرداد ۰۷:۰۰