تحلیل اف ایکس/ ارزش یورو پس از اعلام ضعیف شاخص موقعیت تجاری آلمان (IFO) با کاهش مواجه شده است که نشانگر بدبینی فعالین اقتصادی نسبت به فضای کسب و کار در آینده است. در تقویم اقتصادی امروز از آمریکا شاخص ضریب اطمینان مصرف کنندگان (پیش بینی بازار ۱۳۰ ، رقم قبلی ۱۳۵٫۷) و شاخص تولیدی ریچموند بانک فدرال آمریکا (پیش بینی بازار ۴٫۰۰- ، رقم قبلی ۱۲٫۰۰-) برای ماه اوت در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران اعلام می شوند. سه شنبه ۵ شهریور ۰۸:۰۰