تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال

امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLV9) پیش بینی می شود قیمت آن به سطح ۵۴٫۸۳ دلار در هر بشکه کاهش یابد و این حرکت نزولی را عدم توانایی قیمت در تثبیت بالای سطح مقاومت ۵۸٫۵۹ نشان داده است. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۴٫۶ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۶۰٫۹۴ تشکیل شده است.

فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

کاهش عمیق روز گذشته قیمت نمی تواند شبیه به یک موج پول بک به سوی خط روند افزایشی رسم شده باشد و در عوض این می تواند یک سیگنال قانع کننده ی باشد که موج افزایشی قیمت در برخورد به سطح حمایت ۵۱٫۰۵ (خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی) در چارت روزانه به پایان رسیده است. از این رو تا زمانیکه قیمت نفت خام سبک آمریکا سریعا حرکت نزولی اخیر خود را نتوانسته جبران کند و با قدرت خود را بالای سطح مقاومت ۵۷٫۱۶ تثبیت کند این احتمال قویا وجود دارد که در طی یک الی دو هفته آینده تا سطح ۵۱٫۰۵ کاهش یابد.

در بررسی چارت یک ساعته نیز افزایش قیمت از سطح ۵۲٫۸۴ از سه موج شکل گرفته است. در چارت پایین موج سوم یعنی موج c کوتاهتر از موج اول یعنی موج a بوده است و چنین ساختاری به همراه کاهش قیمت در روز گذشته به معنای کم شدن قدرت و مومنتوم افزایشی قیمت است.

برای امروز هر گونه حرکت افزایشی محدود به سطح مقاومت ۵۶٫۷۱ خواهد بود که این سطح مماس با خط روند افزایشی رسم شده در چارت یک ساعته است. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.

در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRX9) پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۶۰٫۶۲ را مجدد تاچ کند و در صورت شکست آن تا سطح حمایت بعدی ۵۹٫۴۰ کاهش یابد که در نمودار مربوطه مشاهده می فرمائید.

همانطور که در چارت دیده می شود کاعش عمیق دیروز تایید کننده وارونه یا معکوس شدن روند افزایشی قیمت از سطح ۵۷٫۲۳ است و این روند از سه موج تشکیل شده است و موج دوم یعنی موج B در سطح ۵۹٫۴۰ به پایان رسیده است که این سطح می تواند در طی روزهای آینده تارگت نزولی باشد.

در چارت بررسی تجزیه و تحلیل سطوح فیبوناچی پروجکشن از موج صعودی C سطح حمایت قیمت را بر روی ۶۰٫۶۲ نشان می دهد که موقتا مانع از کاهش قیمت شده است و همین امر باعث تشکیل یک موج پول بک به سوی خط روند افزایشی گردیده است. به باور ما این موج پول بک به احتمال زیاد در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۶۱٫۳۷ و ۶۱٫۹۹ پایان می یابد و بعد از آن می بایست منتظر کاهش قیمت بود.

فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار همانطور که دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

در بررسی چارت روزانه شکسته شدن خط روند نزولی یک شکست ناقص (False Break) بوده و همچنین نتوانسته خود را بالای سطح مقاومت ۶۱٫۵۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی (C) از سطح ۷۵٫۶۰ با قدرت تثبیت کند.

از این رو می بایست در سناریوی صعودی به ۶۶٫۹۱ تجدید نظر کرد و در عوض تارگت نزولی ۵۷٫۱۹ دلار در هر بشکه را دنبال کرد که در چارت روزانه مشاهده می فرمائید. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن