تحلیل اف ایکس/ براساس گزارش وزارت کار آمریکا نرخ اشتغال در ماه سپتامبر رشد داشته و نرخ بیکاری به پایین ترین رقم ۵۰ سال گذشته رسیده است. این آمارها تا حدی موجب شدند تا نگرانی ها در مورد احتمال بروز رکود در اقتصاد آمریکا فروکش کند. قیمت جهانی نفت نیز به دلیل انتشار آمارهای ضعیف از اقتصاد آمریکا و چین و ادامه تنش های تجاری میان دو کشور که ریسک بروز رکود در اقتصاد جهانی را افزایش داده است، با کاهش مواجه شده است. دوشنبه ۱۵ مهر ۰۸:۰۰