تحلیل اف ایکس/ شاخص خرده فروشی آمریکا در ماه سپتامبر سال جاری به میزان %۰.۳- کاهش یافت و بسیار کمتر از  پیش بینی بازار %۰.۳ بود اما رقم قبلی با تعدیل مثبت به %۰.۶ تغییر یافت. شاخص خالص خرده فروشی آمریکا در ماه سپتامبر به میزان %۰.۱- کاهش یافت و بسیار کمتر از پیش بینی بازار %۰.۲ بود اما رقم قبلی با تعدیل مثبت به %۰.۲ تغییر یافت. خرده فروشی آمریکا برای اولین بار در هفت ماهه اخیر در ماه سپتامبر کاهش یافت. پنجشنبه ۲۵ مهر ۰۸:۰۰