تحلیل اف ایکس/ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پس از آنکه پارلمان برنامه زمانبندی نخست وزیر بوریس جانسون را برای تصویب توافقنامه خروج خود رد کرد وارد هرج و مرج جدیدی شد و ارزش پوند در برابر ارزهای اصلی بازار در پی انتشار این خبر کاهش یافت‌. نمایندگان مجلس انگلیس با اجماع ۳۲۲ به ۳۰۸ رأی مخالفت دادند با اینکه برنامه ای سه روزه برای تسریع در قانون در مجلس عوام تعیین کردند که دولت می گوید برای دستیابی به موقع برگزیت ضروری است. چهارشنبه ۱ آبان ۰۸:۰۰