تحلیل اف ایکس/ بنا بر گزارش ها چین گفته است که در مورد توافق تجارت بلند مدت با ترامپ تردید دارد و گفته می شود چین تمایلی برای تسلیم شدن برای تغییرات بزرگ ساختاری ندارد. ماهیت تکانشی ترامپ و این خطر را که او حتی از توافق محدودی که هر دو طرف در هفته های آینده می خواهند امضا کنند عقب نشینی می کند از دلایل این شک و تردید ذکر شده است. در واکنش به این خبر ارزش دارایی های مطمئن نظیر طلا و ین ژاپن افزایش یافتند. پنجشنبه ۹ آبان ۱۳:۰۰