تحلیل اف ایکس/ امروز انتظار می رود قیمت جهانی اونس طلا تا قبل از خبر امروز آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) به حرکت افزایشی دیروز خود ادامه دهد با این حال بازار به این خبر توجه ویژه ای خواهد داشت و این خبر می تواند پتانسیل لازم برای حرکت قیمت جهانی اونس طلا را فراهم آورد و در این میان بی شک اخبار اشتغال ماهیانه آمریکا توجه خاص بازار را به خود جلب خواهد کرد و پیش از این خبر ارزهای اصلی بازار در روندی رنج قرار دارند. جمعه ۱۰ آبان ۰۸:۰۰