تحلیل اف ایکس/ با توجه به بروز نشانه هایی از پیشرفت در مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین و انتشار آمارهای قوی تر از حد انتظار از اقتصاد دو کشور از جمله آمار اشتغال آمریکا و آمار فعالیت های تولیدی چین ، قیمت جهانی اونس طلا با سطح مقاومت ۱۵۱۹ مواجه شده است و این در حالی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است. دو کشور آمریکا و چین در جریان مکالمات تلفنی جدی و سازنده بر سر اصول به توافق تجاری رسیده‌ اند. دوشنبه ۱۳ آبان ۰۸:۰۰