تحلیل اف ایکس/ سازمان کشورهای صادر کننده نفت و متحدانش از جمله روسیه موسوم به گروه اوپک پلاس توافق کردند که برای جلوگیری از ایجاد مازاد عرضه در بازار، اوایل سال آینده میلادی تولید نفت خود را بیشتر از سطح فعلی کاهش دهند. این توافق که باید امروز به صورت رسمی مورد توافق اعضا قرار گیرد، بدان معناست که کشورهای تولید کننده ۵۰۰ هزار بشکه دیگر از تولید روزانه خود خواهند کاست. امروز گزارش ماهیانه اشتغال آمریکا مورد توجه بازار است. جمعه ۱۵ آذر ۰۸:۰۰