تحلیل اف ایکس/ نگرانی ها در مورد تبعات اقتصادی شیوع سریع ویروس کرونا در چین موجب افزایش تمایلات برای سرمایه گذاری در بازارهای امن نظیر طلا شده است با این حال امروز پس از آنکه بانک مرکزی چین برای کمک به شرکتهای آسیب دیده از اپیدمی کرونا نقدینگی بیشتری را به بازارهای خود تزریق کرد قیمت جهانی طلا از بالاترین نرخهای یک ماهه اخیر به نرخهای پایین اصلاح کرد اما نگرانی ها از گسترش ویرس موجب آشفتگی بازارها شده است. دوشنبه ۱۴ بهمن ۰۸:۰۰