تحلیل اف ایکس/ بدنبال افزایش تعداد موارد جدید ویروس کورنا در چین در حالیکه پیشتر امید آن نسبت به کندتر شدن اپیدمی آن می رفت قیمت جهانی طلا افزایش یافت و سرمایه گذاران را به سوی دارایی های مطمئن و امن هدایت کرد. آمار موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) به ۹۲۲٫۲۳۰ تن افزایش یافت و معمولا میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطه بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد. پنجشنبه ۲۴ بهمن ۰۸:۰۰