تحلیل اف ایکس/ در صورتجلسه بانک فدرال رزرو آمریکا مشخص گردید که مقامات سیاست گذاری به صورت محتاطانه نسبت به توانایی خود برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره در سال جاری خوش بینی هستند هر چند که آنها به ریسک های جدید ناشی از ویروس کرونا اذعان داشتند. ارزش دلار آمریکا در مقابل سبدی از ارزهای اصلی به بالاترین نرخهای خود در طی سه ساله اخیر صعود کرده است و ارزش ین ژاپن به کمترین نرخهای نه ماهه اخیر سقوط کرده است. پنجشنبه ۱ اسفند ۰۸:۰۰