تحلیل اف ایکس/ گمانه زنی ها پیرامون کاهش بیشتر تولید نفت اوپک و اقدامات محرک اقتصادی بانک های مرکزی جهان امیدواری به مهار تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا را بیشتر کرده است و به همین دلیل امروز قیمت نفت پس از رسیدن به پایین ترین رقم چند سال گذشته با اندکی افزایش روبرو شد و قیمت جهانی اونس طلا نیز پس از کاهش شارپی اواخر هفته گذشته پس از برخورد به سطح حمایت ۱۵۶۶ به نرخهای بالای سطح روانی ۱۶۰۰ رسید. دوشنبه ۱۲ اسفند ۰۸:۰۰