تحلیل اف ایکس/ با توجه به اینکه تردیدها در مورد بسته محرک اقتصادی پیشنهادی دولت ترامپ برای مقابله با تبعات شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است، قیمت جهانی اونس طلا پس از برخورد به سطح حمایت ۱۶۳۹ با افزایش روبرو شده است و این در حالی است که امیدواری ها نسبت به کاهش سطح تولیدات نفت آمریکا موجب تقویت نسبی چشم انداز بازار شده است و قیمت نفت بعد از سقوط قابل توجه مقداری با افزایش روبرو شده است. چهارشنبه ۲۱ اسفند ۰۸:۰۰